• alp-elektrik-logo
  • alp-elektrik-logo

Hakkımızda

Alp Elektrik 50 yıllık köklü bir aile şirketinin bünyesinde yer almakta ve 1999'dan beri enerji sektöründe faliyet göstermektedir. Alp Elektrik, EPDK olarak bilinen öncü kuruluş Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Hidro Elektrik Santral inşa etmek için başvuruda bulunmuş ve tesis tamamlama sıralamasında birinci olmuş ve en yakın ikinci tesis’den 1 yıl önce projesini tamamlayarak hayata geçirmiştir.

Dünya ülkeleri ekonomik büyüklük sıralamasında 17. sırada bulunan ülkemizde ve dünyada yenilenebilir enerji talebi sürekli artış göstermektedir. Ülkemizde kişi başına düşen elektrik üretimi ve tüketimi gelişmiş ülkelerin çok altındadır. Türkiye elektrik enerjisi brüt tüketimi 2009 yılında %2 azalarak 194.1 Milyar kWh, 2010 yılında ise %8.4 artış ile 210.4 Milyar kWh olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 1 isimli 2001 – 2020 yılları arasını gösteren Enerji talep projeksiyonlarına bakıldığında, 2020 yılında 5800 kwh / yıl / kişi seviyesinde bir talebin olacağı, bu talebin karşılanabilmesi için bile önemli yatırımların yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, sadece işletmede olan santrallar göz önüne alındığında proje üretim yedeği 2011 yılında %26.6’dan başlayarak sürekli azalmakta ve 2015 yılında toplam proje üretim kapasitesi enerji talebinin altı olan %-5.6’da kalmakta olup, 2020 yılında %-33.9’a kadar düşmektedir.

 

Antalya – Aksu Tınaztepe HES Projesi

Alp Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin Antalya ilinde 2006 yılı Haziran ayında temellerini attığı ilk HES Projesi 2007 Eylül ayında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) nun tesis tamamlama sıralamasında birinci olarak tesisleşme başarısını göstermiştir. Geçici Kabul tarihi olan 2008 Ocak ayından günümüze geçen sürede artan performansı ile Elektrik Üretimine devam etmektedir. Tınaztepe HES 7,8 MW kurulu güçte, yılda 37,783 GWh enerji üretimi planlanarak dizayn edilmiştir.

Antalya – Aksu Tınaztepe HES Projesi, Antalya ili Yeşilkaraman köyü sınırları içinde yer alıp Antalya’ya uzaklığı; 45 km dir. Tesisde 4 Elektrik Teknisyeni, 3 Makine Teknisyeni ve 3 Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 10 kişi çalışmalarına devam etmekte olup Şirket merkezimiz İstanbul’da da 5 ofis çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmekte olan şirketimizde toplamda 15 personel bulunmaktadır. Tesisimizde üretilen enerji günün şartlarına uygun olarak PMUM (Devlet), Toptan Elektrik Ticareti Şirketleri ve Özel Sektöre satılmaktadır. Yatırım maliyet ve hesaplamalarını denetlenen tesisimiz için 2005 yılında Vakıfbank 2008 yılında Akbank ilk HES Proje Finans ve Prefinansman kredilerini çıkartarak şirketimize güvenlerini sunmuşturlar.

Düzlen HES Projesi

Tınaztepe HES projesinin tamamlanması akabinde 2009 Ocak ayında yine Antalya ilinde bulunan Düzlen HES Projemizin Lisansı alınmış olup gerekli izinlerin teminine başlanmıştır. Düzlen HES 17,5 MW kurulu güçte, yılda 46,850 GWh enerji üretecektir. Proje başlangıcı için ÇED Raporu onayı beklenmekte olup takribi proje inşaat süresinin 24 ay süreceği öngörülmektedir.

Alp Elektrik Üretim A.Ş. olarak aktif olarak çalışan HES projelerine teklifler sunup satın alma planlarımız yanında Konya ve Karaman bölgelerinde arama ruhsatlı 28.000 hk’lık Jeotermal yatırım sahalarımız bulunmaktadır. Sahalarda devam eden MT Çalışmaları ile ön araştırmalar sonrasında mevcut bölgenin genç volkanik yapıda bulunması sebebi ile umut vaat ettiği sektörün önde gelen akademisyenleri tarafından vurgulanmıştır. Bu yatırımlarımıza ek Güneş, Rüzgar Enerjisinden ve Katı Atıktan elektrik üretimi amaçlı araştırma ve çalışmlarımız devam etmektedir.